Gói cáp quang cho gia đình

HOME 1

165.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 40 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model WIFI 

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 3 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

HOME 2

180.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 80 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model WIFI

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 3 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

HOME 3 SUPER + MESH

220.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 100 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model WIFI + 01 WIFI MESH

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 3 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

HOME 4 SUPER + MESH

240.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 150 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model WIFI + 2 WIFI MESH

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 3 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Gói Combo Internet và truyền hình VNPT

COMBO TIẾT KIỆM

239.000

VNĐ/tháng

80 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + TẶNG 1 THÁNG

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + TẶNG 3 THÁNG

Truyền hình MyTV 150 kênh, có xem lại, có youtube

Miễn phí thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên (tối đa 5 người)

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO HOME ĐỈNH

269.000

VNĐ/tháng

100 Mbps

Trả trước 6 tháng và 12 tháng được tặng tháng sử dụng như gói HOME TIẾT KIỆM

Truyền hình MyTV 150 kênh, có xem lại, có youtube

Miễn phí thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên (tối đa 5 người)

Chủ nhóm được tặng miễn phí gói D60G trị giá 120.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 50

285.000

VNĐ/tháng

50 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 65

350.000

VNĐ/tháng

65 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY